Grekiska

Det grekiska språket är nästan 4000 år gammalt och är en egen gren av det indoeuropeiska språkträdet.

Grekiska talas av cirka15 miljoner människor (2009) och grekiskan är officiellt språk i Grekland och på Cypern.
Dela: