Finska

Finska språket

Finska språket tillhör den uraliska språkfamiljen. Ungefär 90 av medborgarna i Finland har finska som modersmål. Även i Sverige, i norra Norge och i nordvästra Ryssland finns stora finsktalande grupper. I Sverige är finska nationellt minoritetsspråk och Solna är finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att invånarna i Solna kan använda finska i myndighetskontakter.
Dela: