Engelska

Engelska språket

Engelska är ett germanskt språk i den indoeuropeiska familjen. Det är det näst mest talade språket i hela världen. Mandarin talas av flera människor, men engelska är det mest utbredda språket.

Engelska är modersmål för över 300 miljoner människor och är det officiella eller delvis officiella språket i över 45 länder. Engelska talas av ungefär en tredjedel av världens befolkning!

De flesta lingvister är överens om att engelskan är det ordrikaste av alla språk. Hur många ord ett språk innehåller är omöjligt att räkna men något vi vet är att Oxfords stora ordbok innehåller drygt 170 000 ord.

Engelskans historia kan spåras tillbaka till ankomsten av de tre germanska stammar till de brittiska öarna under 400 talet – Angler, Saxar och Jutar. Namnet engelska kommer från Anglerna. Deras språk kallades för Englisc.

Efter slaget vid Hasings 1066 blev franska det officiella språket i det dåvarande England. Det var inte förrän på 1300-talet engelska blev dominerande språk igen. Vid slutet av 1300-talet, användes den dialekt som kallas "Middle English". Modern engelska eller nyengelska blev det dominerande språket på 1500-talet. Det är den varianten som talas och utvecklas än i dag.

Dela: