Bosniska

Bosniska språket

Bosniska är ett sydslaviskt språk och är det officiella språket i Bosnien-Hercegovina. Antalet talare uppskattas till 2,7 miljoner. Det liknar i mycket hög grad serbiska och kroatiska. Under stora delar av 1900-talet betraktades de tre språken som varianter av ett och samma. Detta språk kallades serbokroatiska.

Skillnaderna mellan kroatiska, serbiska och bosniska är så små att talare från de olika folken utan hinder förstår varandra. Mest skiljer sig bosniskan från kroatiska och serbiska i ordförråd och prosodi (satsmelodi). Influensen av orientaliska ord är också anmärkningsvärt mycket större i det bosniska språket .

Uttalet är lätt att tillägna sig för en svensk. Till detta bidrar att skriften är utpräglat fonetisk.
Man använder sig både av det latinska- och av det kyrilliska alfabetet.

Dela: