Arabiska

Arabiska språket

Det arabiska språket är det största av de semitiska språken. Det talas idag av cirka 300 miljoner människor och är officiellt språk på den arabiska halvön och i Irak, Syrien, Jordanien, Libanon, Egypten, Sudan, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko samt Mauritanien. Skriftspråket i de här länderna är så kallad klassisk eller standardarabiska, som också är Koranens språk. Språket varierar i olika dialekter, som ofta skiljer sig avsevärt från varandra.

Arabiska språket är också andraspråk i några andra länder. Många muslimska länder som inte har arabiskan som förstaspråk har det som andra språk på grund av koranen. Arabiska är obligatoriskt ämne i skolan bland annat i Pakistan, Iran och Afghanistan.

Arabiska alfabetet har liksom svenska alfabetet 28 bokstäver. Man läser och skriver arabiskan från höger till vänster. Det arabiska alfabetet används också i andra muslimska länder som Iran, Pakistan och Afghanistan. I dessa länder förekommer ofta arabiska låneord. Detta gäller även i Turkiet, som under 1920-talet övergick från det arabiska till det latinska alfabetet.

Dela: