Studiehandledning

Barn och elever som nyligen kommit till Sverige eller som inte kan tillräckligt svenska, kan få studiehandledning i grundskolan. Elever får undervisning och förklaringar på sitt språk av modersmålsläraren som tillsammans med skolans personal bedömer behov och omfattning av studiehandledningen.

En elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än sitt modersmål har rätt till studiehandledning på det språket om det finns särskilda skäl till det.

Beslut om studiehandledning tas av skolans rektor.

Dela: