Riktlinjer för modersmålsundervisning I Solna stad

Modersmålsundervisning i grundskolan årskurs 1 – 9

En huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare.

En huvudman är skyldig att anordna sådan undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket.

7 § i 10 kapitel i skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning.

7 § Elev som har en vårdnadshavare med ett annat språk än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är dagliga umgängesspråket i hemmet, och
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk

Samiska, tornedalsfinska, finska, jiddisch och romska är nationella minoritetsspråk. Därför ska undervisning erbjudas även om antalet elever är mindre än fem. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket. Samma regler gäller adoptivbarn.

Ansökan

Ansökan sker med elektroniskt formulär på hemsidan

Övrig information

  • Med grundläggande kunskaper i språket menas det att eleverna har en åldersrelevant språklig förmåga.
  • Modersmålsundervisning får inte ha karaktär av nybörjarundervisning.
  • Modersmålsundervisning sker i grupper. Ingen individuell undervisning kan erbjudas.
  • Ensamma elever erbjuds modersmålsundervisning i närmast liggande skola.
  • Elever som flyttar in till Solna eller som börjar i skolan under en pågående termin och som anmäler sig till modersmålsundervisning kan vid mån av plats erbjudas modersmålsundervisning i en av de befintliga undervisningsgrupperna.
Dela:

Relaterade länkar