Rätt till modermålsundervisning

Det grundläggande villkoret för att få modersmålsundervisning är att:

– språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
– eleven har grundläggande kunskaper i språket.


En kommun är skyldig att försöka rekrytera modersmålslärarelärare i ett språk om det finns minst fem grundskoleelever vars vårdnadsahavre önskar sådan undervisning.

Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning. Även adoptivbarn, vars vårdnadshavare önskar modersmålsundervisning, behöver grundläggande kunskaper i språket men måste inte ha språket som dagligt umgängesspråk.

För elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna gäller speciella regler. Modersmålsundervisning ska erbjudas även om kriterierna angående umgängesspråk och grundläggande kunskaper ej uppfylls. Något krav på att det måste finnas fem elever som vill läsa modersmålet finns inte.

Modersmålsundervisning kan erbjudas endast i ett språk/elev.

Läs om kursplan, ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav på skolverkets webbplats.

Förskola och förskoleklass

Modersmålsundervisning erbjuds till elever i årskurs 1-9 och på gymnasiet, ej i förskola och förskoleklass

Dela: