Rätt till modermålsundervisning

Det grundläggande villkoret för att få modersmålsundervisning är att minst en av elevens vårdnadshavre har ett annat modersmål än svenska och att:

– språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
– eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En kommun är skyldig att ordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns minst fem elever i ett språk som önskar sådan undervisning. Adoptivbarn har också rätt till modersmålsundervisning. Även adoptivbarn som vill ha modersmålsundervisning behöver grundläggande kunskaper i språket men måste inte ha språket som umgängesspråk. För nationella minoriteter finns det särskilda regler.

Modersmålsundervisning kan erbjudas endast i ett språk/elev.

Läs om kursplan, ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav på skolverkets webbplats.

Förskola och förskoleklass

Modersmålsundervisning erbjuds till elever i årskurs 1-9 och på gymnasiet, ej i förskola och förskoleklass

Dela: