Modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Enligt skollagen ska förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska, får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

barn i förskolan

Förskolan ska också sträva efter att barn som har ett annat modersmål än svenska, utvecklar sin kulturella identitet.

Modersmålsundervisning erbjuds inte i förskola och förskoleklass i Solna.

Dela: