Hur anordnas modersmålsundervisningen i grundskolan?

Modersmålsundervisning kan ordnas på följande sätt:

  • utanför elevens ordinarie skolschema
  • som språkval för elever på senare enheter
  • som elevens val
  • inom ramen för skolans val
Dela: