Om modersmålsundervisning

Språket är det kanske viktigaste redskapet vi har. Kommunikation är en självklar del av vår vardag. Språket används inte bara när vi kommunicerar utan också när vi tänker och ska lära oss någonting. Därför erbjuds modersmålsundervisning till elever i grundskolan som hemma talar ett annat språk än svenska.

Solna stad erbjuder barn och elever som har ett annat modersmål än svenska, modersmålsundervisning i den kommunala grundskolan, i fristående grundskolor och i grundsärskolan.

Modersmålsundervisning skall bidra till barns och elevers språk-, kunskaps- och identitetsutveckling, lägga grunden till aktiv flerspråkighet, skapa trygghet samt öka förståelsen och respekten mellan olika folk och kulturer.

Dela: