Välkommen till modersmålsenheten

Vi utvecklar språk och kultur hos elever med annat modersmål än svenska.

Stärkt identitet och inlärning

Modersmålet är viktigt för elevens identitet, självkänsla och förmåga till inlärning i alla ämnen. Forskning visar att det är en fördel för individen och samhället att många människor är flerspråkiga.

Modersmålsundervisning är mer än det talade språket. Språket har sin upprinnelse ur kultur och språk, människor och natur samt litteratur och musik. Allt tillsammans bygger upp språket.

Hur undervisar vi?

Elever får lära sig modersmål och kultur av kompetenta och engarade lärare. Förutom att läsa och skriva får eleverna ta del av landets kultur. Undervisnigen utgår från läroplanen och eleverna får omdömen precis som i övriga ämnen. Från årskurs 6 får eleverna betyg. Undervisningen sker i grupp utanför skoltid.

Kompetenta lärare

Drygt 50 modersmålslärare undervisar 1400 elever i mer än 30 språk i Solna. Fokus är att alla elever ska nå sin fulla potential. Två av lärarna har doktorerat i litteratur och en är utsedd till lektor. I lektorsuppdraget ingår att lyfta kvaliteten i modersmålsundervisningen i alla skolor i Solna och över alla språk. Alla lärare deltar även i nätverk över hela länet för att utveckla undervisningen.

Fakta om modersmålsundervisning

  • Solna stad erbjuder modersmålsundervisning för elever i årskurs 1 – 9 i kommunal och fristående grundskola och grundsärskola.
  • Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i sitt modersmål om eleven har grundläggande kunskaper i språket och det används dagligen i hemmet.
  • Minst fem elever som önskar undervisning i samma modersmål behövs för att kommunen ska erbjuda undervisning.
  • Samiska, tornedalsfinska, finska, jiddisch och romska är nationella minoritetsspråk. Därför erbjuds undervisning i dessa språk även om antalet elever är färre än fem.
  • Adopterade elever har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet.
  • Modersmålsundervisningen i Solna omfattar för närvarande över 30 språk och ungefär 1400 elever.
Dela: