Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning på modersmål, att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever

Syftet med detta stödmaterial är att stödja dem som arbetar med att organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål.

Läs mer om: Studiehandledning på modersmål (PDF)

Dela: