Ensamkommande och nyanlända barn

Alla barn och ungdomar som är i Sverige har samma rättigheter. Barn och ungdomar som just kommit till Sverige med eller utan föräldrar har rätt att gå i förskolan eller i skolan.

Kommunen ansvarar för att ordna en plats i förskolan eller skolan åt dig. Din vårdnadshavare eller gode man kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen för att du ska få plats i en skola i kommunen.

Skolan arbetar för att du ska få en bra och utvecklande tid i skolan. Du får tillsammans med dina vårdnadshavare eller din gode man en introduktion i hur skolan fungerar och vilka förväntningar skolan har på dig och vad du kan förvänta dig av skolan.

I skolan har du möjlighet, om behov finns, att få modersmålsundervisning, språkstöd och studiehandledning på ditt modersmål. Tillsammans med din lärare görs en individuell utvecklingsplan (IUP) i grundskolan eller en individuell studieplan på gymnasiet. Om du har behov av extra stöd gör skolan ett åtgärdsprogram för att du ska ha möjlighet att lyckas i din utbildning.

För att komma i kontakt med ansvarig person på barn- och utbildningsförvaltningen kan du ringa till Kontaktcenter i Solna stad:

08 - 746 10 00

Här kan du läsa mer om den svenska skolan

Dela: