Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Dessa allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och eleverslika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternasarbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling

Dela: