Nyheter - Modersmålsenheten

Anmäl elev till modersmålsundervisning läsåret 2018/2019

3 april 2018

Observera att elever som redan läser modersmål inte behöver göra någonting för att fortsätta. Uppflyttning till högre årskurs sker automatiskt.

Välkommen till modersmålsenheten

29 februari 2016

Vi utvecklar språk och kultur hos elever med annat modersmål än svenska.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

16 oktober 2015

Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Ensamkommande och nyanlända barn

16 oktober 2015

Alla barn och ungdomar som är i Sverige har samma rättigheter. Barn och ungdomar som just kommit till Sverige med eller utan föräldrar har rätt att gå i förskolan eller i skolan.

Filtrera nyheter