Ansökan om modersmålsundervisning läsåret 2017/2018

Välkommen att skicka in ansökan om mådersmålsundervisning läsåret 2017/2018. Elever som under läsåret 2016/2017 gått på modersmålsundervisning behöver inte skicka in någon ny ansökan.

Elever med annat modersmål än svenska har rätt till undervisning i sitt modersmål om:

  • eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet
  • modersmålet används som dagligt umgängesspråk i hemmet
  • det finns minst fem elever i kommunen som önskar undervisning i modersmålet.

OBS! Modersmålsundervisning ges endast i ett språk. Modersmålsundervisning erbjuds endast för elever i årskurs 1-9, ej för barn i förskola eller elev i förskoleklass.

Solna stad följer de regler som finns angivna i Språklag (2009:600) och Skollag (2010:800) Läs mer på sidan Riktlinjer för modersmålsundervisning i Solna stad

Ansökan om modersmålsundervisning alltid ska göras i formuläret nedan. Detta gäller oavsett om eleven går på kommunal- eller fristående skola.

Alla fält markerade med Obligatoriskt är obligatoriska och måste fyllas i.

Elevens personuppgifter
Hemadress (där eleven är skriven)

Vårdnadshavares kontaktuppgifter
Ange uppgifter för minst en av elevens vårdnadshavare. Har vårdnadshavarna olika adresser, var god ange uppgifter för båda.
Dela:

Personuppgiftslagen (PuL)

Enligt personuppgiftslagen (PuL1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du sänder in formuläret godkänner du att Solna stad lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnat.