Modersmålsenheten

Välkommen till modersmålsenheten

Vi utvecklar språk och kultur hos elever med annat modersmål än svenska.

 • Ansökan om modersmålsundervisning läsåret 2017/2018

  Välkommen att skicka in ansökan om mådersmålsundervisning läsåret 2017/2018. Elever som under läsåret 2016/2017 gått på modersmålsundervisning behöver inte skicka in någon ny ansökan.

 • Lektor utnämnd i Solna

  Nu utser Solna stad en första lektor. Uppdraget går till modersmålsläraren Naida Khanmourzaeva. Naida ska arbeta med att lyfta kvaliteten i modersmålsundervisningen i alla skolor i Solna och över alla språk.

 • Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

  Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Ensamkommande och nyanlända barn

  Alla barn och ungdomar som är i Sverige har samma rättigheter. Barn och ungdomar som just kommit till Sverige med eller utan föräldrar har rätt att gå i förskolan eller i skolan.

Mer kontaktinformation