Trygg och säker

Målsättningen för Granbacka är självklart att ingen på skolan ska utsättas för mobbning. All personal på skolan ska vara engagerad i att stoppa och förebygga mobbning.

skolgård

Granbackaskolan förebygger mobbning på flera sätt:

På elevrådet inventeras stämningen i skolan. Ämnet mobbning och stämningen i klassen tas upp på varje föräldramöte och handlingsplanen presenteras på hösten.

Många vuxna ska synas på rasterna. På förslag från eleverna har rastvakterna färgstarka västar för att de ska synas på långt håll. Skolan har undersökt var eleverna känner sig otrygga och placerat raktvakterna där.

Alla vuxna på skolan skall lyssna när elev vill ta upp egna eller andras relationsproblem i skolan. Alla vuxna måste visa att vi klart och tydligt tar avstånd från all form av mobbning och trakasserier.

Föräldrar uppmanas att vara lyhörda för hur deras barn har det med kamratrelationerna i skolan och kontakta skolan vid misstanke om mobbning.

Dela: