Påverka i skolan

Eleverna på Granbackaskolan ska få kunskap om demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Vi uppnår detta bland annat genom klassråd och elevråd.

Granbackaskolan arbetar för ett nära samarbete mellan föräldrar och skola. Föräldrainflytandet är organiserat i föräldraråd med representanter från skolans klasser.

Dela: