Om Granbackaskolan

Granbackaskolan är belägen nära Västra Skogens T-banestation och har vackra grönområden ned mot Augustendahls 4H-gård, Huvudsta gård och Ulvsundasjön.

granlogga

Granbackaskolan är byggd i ett plan och har två skolgårdar med stora lekytor. På skolan går det cirka 335 elever i åldershomogena klasser.

Granbackaskolans målsättning är att skapa trygghet för barnen, lära eleverna att ta ansvar och känna respekt för sig själva och sin omgivning, samt att alla elever ska lämna skolan med gedigna baskunskaper. Vi har tydliga avstämningsmål i alla årskurser som föräldrar, elever och pedagoger diskuterar på utvecklingssamtalen varje termin.

Skolan har ett elevhälsoteamdär skolsköterska, specialpedagoger, skolpsykolog och lärare i svenska som andraspråk ingår.

iPads är ett redskap i skolundervisningen. Varje klassrum kommer att utrustas med 6 enheter. Elever i behov av särskillt stöd har egen surfplatta. Bärbara datorer för utlåning finns på mellanstadiet. Alla klassrum är utrustade med interaktiva whiteboards och med dessa har undervisningen tagit ännu ett steg framåt.

Fritidshemmen och skolan samverkar under hela dagen vilket gör att vi är flera vuxna kring barnen. Fritidshemmen på Granbackaskolan har som målsättning att varje barn, utifrån sina egna förutsättningar, ska ha alla möjligheter att fortsätta utvecklas till trygga och socialt rustade individer med stark självkänsla.

Detta uppnår vi genom att:
• skapa en trygg miljö för barnen på sin egen avdelning
• ha fasta gemensamma normer
• alla barn ska bli sedda varje dag
• stimulera barnens alla sinnen genom olika aktiviteter
• arbeta med barn med särskilda behov

Västra skogen

Väster om vad då och vilken skog? Det kan man fråga sig när man befinner sig vid Västra skogen, den tunnelbana som ligger närmast Tallbacka- och Granbackaskolan.

Namnet kommer av "skogen väster om Karlbergs slott" eller "skogen väster om Ingenting". Ingenting var namnet på ett torp vid ägorna till Karlberg. En liten rest av skogen finns kvar i sluttningen ner mot Ulvsundasjön. I skogsbrynet nära vattnet ligger två trävillor byggda omkring 1880. Dessa är bevarade bostadshus för arbetare vid de stenbrott som fanns i Huvudsta mellan 1860- och 1930-talet. Det största stenbrottet fanns i Jungfrudansen där fångar från Långholmen ingick i arbetsstyrkan. Huvudstagraniten exporterades till England men finns även i fasaderna till Riksdagshuset och Nordiska museet. Gatunamnet Krysshammarvägen minner idag om denna tid. Namnet syftar på en typ av ytbehandling av graniten, s k krysshamring.

Kring sekelskiftet var Västra Skogen ett populärt utflyktsmål för stockholmare. Man åkte hit med ångbåt eller med tåg till Tomteboda. Här fanns en folkpark med utomhusteater och två dansbanor.Idag finns i Huvudsta ett ridstall, friluftsbad och en 4H-gård där barnen på nära håll kan se och sköta om våra husdjur.

Dela: