Boktroll och gosedjursfåtölj i Granbackaskolans nya bibliotek

I september fick Granbackaskolan Solna stads miljöstipendium och rektor Sofia Soc beslutade att prispengarna skulle satsas på skolans bibliotek.

Arbete med biblioteket
Insamling av gosedjur som ska bli läsfåtölj i det nya biblioteket.

Granbacka tilldelades miljöstipendiet för arbetet med sitt nya studierum där elever och mindre grupper kan arbeta när de behöver en lugnare lärmiljö än vad klassrummet kan erbjuda. Bakom arbetet med det nya studierummet låg Lina Lagerbäck, Nadja Moufid och designbyrån We Unite Design.

Lina Lagerbäck har nu satt igång det praktiska arbetet med att göra om Granbackaskolans bibliotek. Förutom en ny inredning ska biblioteket få en nystart också på bokfronten. För detta arbete har skolan fått hjälp av Solna stadsbibliotek och Emilie Nordh som är bibliotekarie på Ulriksdalsskolans skolbibliotek.

Lina är noggrann med att påpeka att det inte är hon ensam som arbetar med biblioteket. Elever i skolans alla årskurser och klasser är också involverade.

– Jag har olika projekt med årskurserna. Eleverna är mina medproducenter och ska känna att de är med och skapar Granbackaskolans nya bibliotek, berättar Lina Lagerbäck.

Lina poängterar vikten av att eleverna på skolan, liksom personalen, medverkar i arbetet. Att alla är insatta i varför, vad och hur arbetet ska gå till. Lina menar att delaktighet i processen kan stärka elevernas känsla av att biblioteket är deras. Det gör att rummet blir något att värna om.

Lina Lagerbäck (t v) vid och rektor Sofia Soc (t h) tillsammans med Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anna Lasses (i mitten) vid utdelningen av årets miljöstipendium.
Lina Lagerbäck (t v) vid och rektor Sofia Soc (t h) tillsammans med
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anna Lasses (i mitten) vid
utdelningen av årets miljöstipendium.

Eleverna i förskoleklasserna har fått i uppgift att samla in gosedjur som ska användas vid bygget av en läsfåtölj. Årskurs 1 ska tillverka små boktroll och göra en historia kring trollen, tvåorna ska göra slutna kretslopp i burkar med växter. De genomskinliga glasburkarna ska placeras i bibliotekets fönster. Klasserna i årskurs 3 ska arbeta med dikter som skapas av ord ur gamla böcker. Fyrorna och femmorna får i uppgift att skapa porträtt av viktiga kvinnor och män som sedan ska hängas upp i det nya biblioteket. Det kan till exempel handla om ledare, personer som sysslat med vetenskap eller författare. Eleverna lämnar förslag på personer till elevrådet som sedan röstar om vilka som ska avporträtteras i grafik och pryda väggarna i biblioteket.

– Det ska bli lika många porträtt av män som av kvinnor!

Årskursernas arbetsuppgifter är kopplade till olika ämnen och lärarna kan inkludera arbetet i den ordinarie undervisningen. Eftersom Lina är intresserad av bild ingår ämnet i flera av uppgifterna men lärarna i de olika klasserna har fria händer att anpassa lektionsinnehållet till den aktuella klassen.

Lina berättar att målet med Granbackas bibliotek är att förvandla det från en ordinär lokal till ett exceptionellt rum. En av utmaningarna Lina just nu brottas med är att få ner böckerna på elevernas nivå samtidigt som allt ska få plats på hyllorna.

– Böcker på översta hyllan, dit ingen når, finns i stort sett inte för eleverna, säger Lina bestämt.

Precis som vid arbetet med Granbackaskolans studierum, går hållbarhet som en röd tråd genom arbetet med biblioteket. Lina berättar att det inte räcker att köpa in möbler som är tillverkade på ett hållbart sätt med certifierade träslag. Det handlar om att ta det hela ett steg längre. Att hitta material som redan har använts till något och ge det ett nytt användningsområde. Genom att arbeta på detta sätt kommer biblioteket bli både ekologiskt- och ekonomiskt hållbart. Men allt behöver inte vara begagnat. Lina berättar att hon för tillfället är på jakt efter plywood och ständigt spanar efter spillbitar. Det kanske har blivit över någonstans och istället för att kastas bort kan det bli en del av Granbackaskolans nya bibliotek

studierummet
Granbackaskolans nya studierum kallas av eleverna för "Fina rummet"
eller "Hotellet". Foto: Björn Petrén

Läs mer om Granbackaskolans studierum

Läs om Solna stads miljöstipendium 2015

Dela: