Läsa är roligt

Granbackaskolans lärare i åk 2 har regelbundet träffar med en av skolans specialpedagoger för att fördjupa sig i arbete med läsförståelse. Det har lett till en undervisning som engagerar och ökar läsförståelsen.

Elev håller skylt.

Eleverna Andreas Ingvarsson, Elina Samadzadeh, Félix Harland Raunio, Filippa Brodding och Oscar Sunesson i 2B på Granbackaskolan tycker svenska är ett roligt ämne.

–Lång eller kort vokal var lite svårt men jag har lärt mig det nu, berättar Félix.

På Granbackaskolan finns det 73 elever fördelade på tre klasser i årskurs två. Lärarna Sabine Jämtlinger, Lena Milstein och Jörgen Rosqvist träffas en gång i månaden tillsammans med Boel Wallström som är skolans specialpedagog åk 1-2, för att diskutera modeller för läsutveckling och vad de kan göra för att skapa läsengagemang och träna läsförståelse bland eleverna.

Boel berättar att diskussionerna utgår från Barbro Westlunds material "Att undervisa i läsförståelse". Det var vid en studiedag då Barbro Westlund presenterade sin forskning och sina slutsatser för alla lärare i Solna som Boel började fundera på hur hon kunde arbeta vidare med läsförståelse på Granbacka.

Jag visste direkt att detta var något som jag ville arbeta mer med, berättar Boel.

Svaret på Boels funderingar blev en studiecirkel för lärarna i årskurs två på Granbackaskolan. Till varje träff läser Boel och lärarna en del ur Barbro Westlunds material och de gör också olika läsförståelseövningar i sina klasser. Hur det gått och vad de läst diskuteras vid träffarna. Boel berättar att hon och lärarna provar vuxenvarianter av övningarna som eleverna sedan gör.

–Att göra övningar i vuxengrupp gör att vi på ett bättre sätt förstår vad som händer när eleverna gör övningen. Självklart är övningen då anpassad till deras ålder, förklarar Boel.

Än så länge har det varit tre träffar och ytterligare tre står på schemat. Eventuellt blir det en fortsättning till hösten,

Jörgen Rosqvist som är lärare i 2B berättar att klassen i tre omgångar arbetat med läsförståeöseövningar hämtade ur Barbro Westlunds bok.

  • Eleverna har börjat med att träna på att skapat inre bilder i allt från enstaka substantiv till längre berättelser.
  • Efter detta har läsningsprocessen legat i fokus. Vid gruppläsning har eleverna fått en "Läser högt"-lapp när de läser i boken. När de sedan haft tankar och reflektioner kring texten tar de "Tänker högt"-lappen och kopplar sitt tänkande till dem själva, till andra böcker eller omvärlden.
  • Den senaste fasen här kretsat kring morfologi*. För att eleverna lättate ska kunna utläsa ord har de delats upp i mindre delar. Även förståelsen av ord har varit central. Klassen har arbetat med olika starategier för att förstå ordens innebörd. Jörgen tycker att det är ett stort plus att det finns en teoretisk bakgrund till övningarna som Barbro Westlund går igenom i sin bok "Att undervisa i läsförståelse".

Att göra uppgifterna som handlat om läsförståelse har varit roligt men inte helt enkelt alla gånger. Tycker de fyra eleverna från klass 2B. De berättar att klassen arbetet med läsförståelse "ungefär varannan måndag men lite oftare den senaste tiden". Alla fyra gillar att läsa böcker

–Det är spännande och kul och så händer det så mycket i dem, tycker Elina Samadzadeh som just nu håller på med den bästa bok hon läst - Rum 213 av Ingelin Angerborn. Den handlar om tre tjejer på kollo och Elina tycker att den är spännande och lite läskig.

Jörgen Rosqvist avslutar vårt samtal med sina bästa tips för att öka intresset för att läsa, även hos de som inte tycker böcker är jättekul:

Högläsning! Eller att barnen får läsa litteratur som ligger nära deras intressen. Även om ett barn har låssvårigheter vill de gärna dela med sig av sina tankar och upplevelser av litteratur. Därför har "Tänker högt- lappen varit ett bra instrument för att få med lässvaga elever i läsförståelsearbetet.

*NE förklarar morfologi som "läran om betydelsebärande orddelar särsk. hur de anv. och kombineras med varandra".

Läs mer om arbete med språkutveckling vid skolor och förskolor i Solna.


Dela: