Årets miljöstipendium utdelade

Solna stads miljöstipendium 2015 har delats ut vid en ceremoni i stadshusets kommunfullmäktigesal.

Miljöstipendiet 2015 delas ut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Anna Lasses (i mitten) med
Lina Lagerbäck (t v) som lett arbetet på Granbacka och skolans rektor
Sofia Soc (t h).

Solna stads miljöstipendium delas sedan 1994 ut för betydelsefulla insatser inom miljöområdet. Årets pristagare uppmärksammades för sitt arbete med att främja avfallsfrågan. Att minska avfallets miljöpåverkan är en av Sveriges och Solnas stora miljöutmaningar.

Hälften av stipendiesumman på 40 000 kronor, går i år till Granbackaskolan för arbetet med skolans nya studierum. Inredningen i studierummet är skapat från material som antingen skulle slängas eller förstöras. Ett av nyckelorden under arbetet med studierummet har varit hållbarhet. Genom att använda begagnat material som annars skulle kastas har rummet blivit både ekologiskt- och ekonomiskt hållbart.

Granbackaskolans studierum används för lektioner i mindre grupper och för elever i behov av en lugnare lärmiljö än vad klassrummet kan erbjuda.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering

Granbackaskolan har på ett nyskapande sätt omvandlat ett rum med material som antingen skulle slängas eller förstöras. Projektet har genomsyrats av hållbarhetstanken från idé till genomförande och visar på ett mycket gott exempel på förebyggande av avfall.

Granbackaskolans studierum
Granbackaskolans studierum Foto: Björn Petrén

studierum
Granbackaskolans studierum Foto: Björn Petrén

Övriga pristagare som delar på resterande 20.000 kr är Juvelens förskola, föräldrarkooperativet Gomorronsol, Barnens Montessori Akademi, förskolan I ur och skur Järvastaden och Östervägens aktivitetshus.

Juvelens förskola får miljöstipendiet bland annat för att man återanvänder möbler som i vissa fall även byggts om, återanvänder papper och spillvirke i verksamheten och skänker kvarglömda kläder till föräldrar.

Ytterligare information om Solna stads miljöstipendium 2015 och pristagarna kommer att publiceras på sidan Boende och miljö.

Läs mer om Granbackaskolans studierum.

Dela: