Fritidshemmet

På Granbackaskolan är fritidshemmet öppet varje vardag 6.30-18.

Granbackaskolan har fyra fritidshem. Eleverna delas på eftermiddagarna in i mindre grupper utifrån olika aktiviteter.

Kontakt

Kotten  1B 1C  08 – 746 32 95
Granen  2A 3A  08 – 746 32 96
Barret  2B 3B  08 – 746 32 97
Kvisten  1A 3C  08 – 746 32 98

Dela: