Välkommen till förskoleklass

När ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och följer skolans läsår. På Granbackaskolan finns det två förskoleklasser.


Foto: Jörgen Wiklund

Förskoleklassen ska förena det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolans värld. Förskoleklassen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning. I Solna stad får alla elever i förskoleklass simundervisning med fokus på vattenglädje och trygghet.

Fokus i verksamheten ligger på: språkutveckling, grundläggande begrepp inom matematiken, grundläggande motorisk utveckling, skapande verksamhet med bild, form och ord. Utevistelse varje dag och social träning genom livskunskapsprogram.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Läs mer om förskoleklass på Granbackaskolan i informationsbladet i högerspalten.

Dela: