Frånvaroanmälan

I grundskolan gäller skolplikten och vårdnadshavare är skyldiga att anmäla elevers frånvaro till skolan.

Sjukanmälan/frånvaroanmälan görs alltid av elevens vårdnadshavare.

Anmälan vid heldagsfrånvaro görs i skolportalen InfoMentor.

Du som inte kan använda InfoMentor för att frånvaroanmäla, utan behöver göra det via telefon, kan vända dig till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Kontaktcenters öppettider är måndag, tisdag, torsdag kl 8-17, onsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15.

Frånvaroanmälan del av dag görs via mail till elevens mentor/klasslärare.

Elev i förskoleklass sjukanmäls av vårdnadshavare i skolportalen InfoMentor men kan även anmälas på telefon till sin egen avdelning:

Blåsippan 08-746 32 94
Vitsippan 08-746 32 93
Gulsippan 08-746 32 92

Dela: