Speciallärare/specialpedagoger

Utgångspunkter för specialpedagogernas arbete är:

Att utveckla goda lärmiljöer för alla barn.

Att samverka kring barn i behov av särskilt stöd.

Kontakt

Eva Kreuger, specialpedagog

Eva Medin, specialpedagog

Agneta Danielsson, Svenska som andraspråk

Dela: