Elevhälsans medicinska insatser

Petra Westman är skolsköterska på Granbackaskolan. Hon har arbetstid på skolan enligt följande:

Måndag - torsdag 8.30-15.00

Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen.

Kontakt

petra.westman@solna.se

tel: 08-746 13 02

Du kontaktar skolläkaren via skolsköterskan.

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar i skolan. Vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök. EMI arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.

EMI bör kontaktas om ditt barn har eller får sjukdomsbesvär som har betydelse för skolsituationen t.ex. oklar trötthet, magont eller koncentrationssvårigheter. Vid långvarig sjukdom bör också EMI kontaktas. Vid akut sjukdom eller olycksfall i hemmet ska vårdcentral, sjukvårdsupplysningen, telefon: 1177  www.1177.se, eller akutsjukvården kontaktas. EMI utför enklare sjukvård i mån av tid, men har inte resurser att ta hand om alla sjukdomsproblem bland skolbarnen.

Vaccinationer

Elevhälsans medicinska insatser (EMI) erbjuder också vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet för barn.

Alla givna vaccinationer registreras i elevens journal men även till Folkhälsomyndighetens Vaccinationsregister via SVEVAC. Mer information om SVEVAC och Vaccinationsregistret.

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar under tystnadsplikt.

Hälsobesök

Hälsobesök sker enligt rutinprogrammet nedan. Andra typer av hälsoproblem t.ex. huvudvärk och sömnproblem kan vi också följa upp vid hälsobesök. Före hälsoundersökning i förskoleklass, åk 4 och åk 8 skickar vi hem frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa. Dessutom får eleven fylla i en enkät om bl.a. hälsa och trivsel i åk 4 och åk 8.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren arbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor som rör barnens hälsa i skolan. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam där även rektor, kurator, skolpsykolog och specialpedagog deltar. Vi samarbetar även med andra instanser t.ex. hälso- och sjukvården, när det är lämpligt.

Åk Rutinprogram
F Längd, vikt, syn och hälsosamtal
Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
Skolläkarbesök
1 Hörselundersökning
2 Längd, vikt och syn
3 -
4 Längd, vikt, syn och ryggkontroll samt hälsosamtal
5 Vaccination mot HPV för flickor
6 Längd, vikt, syn och ryggkontroll
7 -
8 Längd, vikt, syn och ryggkontroll samt hälsosamtal
Färgsinnesundersökning samt medicinsk yrkes- och studievägledning
Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta
9 -

Intyg om behov av specialkost (PDF-dokument, 113 kB)

Rädda Barnens tips och råd för att skydda barn mot sexuella övergrepp på nätet.

Dela: