Elevhälsa

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

I elevhälsan på Granbackaskolan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog och specialpedagoger. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan och som leder samt samordnar insatserna.

Elevhälsans medicinska insatser (skolsköterska och skolläkare)
Skolpsykolog
Speciallärare


Dela: