På Ekensbergsskolan lär sig eleverna med hjälp av Minecraft

På Ekensbergsskolan får eleverna lära sig matematik, historia, svenska och andra förmågor med stöd av datorspelet Minecraft. Eleverna i klass 2B kan allt om Titanic och har med stöd av spelet fördjupat sig i det stora fartyget och händelserna runt omkring.

Oktay och Frej samarbetar vid surfplattan
Oktay och Frej diskuterar Titanic. Foto: Solna stad

- Det började med att jag gjorde en miniföreläsning, "Grej of the day", om Titanic. Eleverna blev väldigt intresserade och utifrån det har de fått utforska och lära sig mer om oceanångaren. För att kunna konstruera skeppet i Minecraft krävs mycket förförståelse och faktakunskaper, berättar Susanne Perjons, lärare i klassen.

Klass 2B på Ekensbergsskolan är med i ett projekt där eleverna får bygga sina båtar i Minecraft, ett datorspel där man kan bygga virtuella hus och samhällen samt i det här fallet båtar. Eleverna har fått söka fakta i litteratur, rita fartyget, skriva berättelser och ge varandra återkoppling så de kan förbättra och utveckla sina texter.

- Vi har lärt oss väldigt mycket. När vi började mig Titanic så lärde jag mig mycket mer om hur fartyget såg ut och hur jag skulle göra, berättar Stella.

Förutom att lära sig hur Minecraft fungerar får eleverna även utveckla förmågan att planera och kritiskt tolka texter samt information.

- Eftersom vi läser många böcker om Titanic och skriver en massa fakta blir det en hjälp när vi bygger båten i Minecraft. Vi får väldigt mycket inspiration, berättar Ester.

Eleverna arbetade från början i par vid en gemensam dator och det har inneburit att eleverna fått öva på att samarbeta och samtidigt lära av varandra. Eleverna hjälper gärna varandra och det innebär mindre tid för att vänta på hjälp från läraren

- Förut körde vi två och två och då kunde man ju kolla hur den andra gjorde och då lärde jag mig lite därifrån, säger Nora.

elever tittar på en surfplatta och samarbetar
Nora och Stella hittar lösningar på hur de kan bygga Titanic i Minecraft. Foto: Solna stad

Ökad motivation med digitala verktyg

Erfarenheter från skolor som arbetar med digitala verktyg är att elever blir mer motiverade att lära. Genom att arbeta ämnesövergripande såsom i projektet med Titanic innebär att eleven kan sätta in digitala verktyg i ett meningsfullt sammanhang. Att arbeta med digitala verktyg i skolan innebär också att eleverna får möjligheter att hantera och öka sina kunskaper om tekniken.

- Det är jättekul att jobba i Minecraft för man kan bygga på sitt eget sätt och sen kan man bygga vad och hur man vill, säger Oktay.

Elev bygger båt i Minecraft
Amanda visar sitt fartyg i Minecraft. Foto: Solna stad

Dela: