Elevhälsoteam

Skolans rektor leder elevhälsoteamets arbete. I elevhälsoteamet ingår, rektor, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator och speciallärare.

Kontaktuppgifter

Skolsköterska Ingela Jansson

Skolpsykolog Johanna Ryss

Kurator Maria Ståhl

Dela: