Skolbibliotek

Biblioteket ligger mitt i skolan och är tillgängligt för alla skolans klasser.

Biblioteket är en central mötesplats på skolan. Hit kan elever komma för att låna böcker eller för att få en lugn plats att studera på. Alla elever från förskoleklass och uppåt är välkomna till biblioteket för att låna böcker.

Bergshamraskolans bibliotek kommer att fortsätta utvecklas, bland annat genom inköp av nya medier och böcker på svenska och andra språk. Det blir ett stöd för skolans övergripande arbete med språkutveckling inom alla ämnesområden.

Dela: