Fritidshem

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30 till klockan 18.00.

Telefonnummer

Capella åk F-1 072-583 13 49
Utflyktstelefon Capella 072-523 73 77
Cassiopeia åk 2-3 072-583 32 68
Utflyktstelefon Cassiopeia 072-523 77 82

Från 06.30 är avdelning Capella öppningsfritids. Där samlas alla förskoleklasselever och frukost serveras till den som så önskar. Från klockan 07.30 fram till skolstart är fritidsverksamheten på respektive avdelning.

Mellanmål serveras i skolans matsal klockan 14-15.

Från klockan 17 har Bergshamraskolan gemensamt fritids för alla elever.

Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap.

Ansvarig för fritidsverksamheten åk F-3 är biträdande rektor.

Dela: