Förskoleklass

På Bergshamraskolan finns förskoleklasser. Båda på avdelning Capella.

samling i förskoleklass

I november, innan val av skola ska göras, bjuds vårdnadshavare in till öppet hus med information om Bergshamraskolan och förskoleklassen.

Efter skolvalet är genomfört bjuds vårdnadhavare till ett första informationsmöte i apil månad. På mötet får alla föräldrar veta mer om verksamheten och ges tillfälle att fråga om sådant man undrar över. Barnen ges därefter möjlighet att besöka skolan vid två tillfällen under våren.

Inför höstens terminsstart erbjuds därefter två inskolningsdagar för de som önskar det.

I förskoleklassen arbetar eleverna med grundläggande matematisk- och språklig medvetenhet.

Dela: