Välkommen till förskoleklass

På Bergshamraskolan finns förskoleklasser. Båda på avdelning Capella.

I november, innan val av skola ska göras, bjuds vårdnadshavare in till öppet hus med information om Bergshamraskolan och förskoleklassen.

Efter skolvalet är genomfört bjuds vårdnadhavare till ett första informationsmöte i april månad. På mötet får alla föräldrar veta mer om verksamheten och ges tillfälle att fråga om sådant man undrar över. Barnen ges därefter möjlighet att besöka skolan vid två tillfällen under våren. Inför höstens terminsstart erbjuds därefter två inskolningsdagar för de som önskar det.

Förskoleklassen ska förena det bästa av förskolans och grundskolans pedagogik och arbetssätt. Det är ett värdefullt år där eleverna får vistas i skolans miljö och med hjälp av lek, skapande och utforskande närma sig skolans värld. I förskoleklassen arbetar eleverna med grundläggande matematisk- och språklig medvetenhet. Förskoleklassen stimulerar elevernas utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning. I Solna stad får alla elever i förskoleklass simundervisning med fokus på vattenglädje och trygghet.

Förskoleklass blir obligatorisk höstterminen 2018

När ditt barn fyller sex år erbjuds en plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och följer skolans läsår. Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Läs mer om Bergshamraskolans förskoleklass i informationsbladet i högerspalten.


Dela: