Arbetslag/avdelningar


Foto: Casper Hedberg

  • Lärare, förskollärare och fritidspersonal utgör arbetslaget F-1 som finns på avdelning Capella.
  • Lärare och fritidspersonal utgör arbetslaget 2-3 som finns på avdelning Cassiopeia.
  • Klassernas mentorer och ämneslärare utgör arbetslaget 4-6 som finns på avdelning Cygnus.
  • Klassernas mentorer och ämneslärare utgör arbetslaget 7-9 som finns på avdelning Aquila.
Dela: