Om vår skola

Bergshamraskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9 med 420 elever. Bergshamraskolan har nära till Bergshamra IP och Svedenbadet och naturen ligger in på knuten med Edsviken och Ulrikdals slottspark. Kommunikationerna är goda och det tar endast 12 minuter med tunnelbanan till centrala Stockholm.

Utmärkande för Bergshamraskolan är bland annat:

Delaktighet. Skolan har en decentraliserad organisation där mycket av ansvaret för arbetet ligger hos arbetslagen. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare med ansvar att leda arbetslaget och att tillsammans med skolledningen samordna verksamheten mellan skolans olika verksamheter. Genom klassråd, elevråd och föräldraråd får elever och föräldrar inflytande över skolans arbete.

IT. Att skriva sig till lärande och programmering ifrån årskurs 1 är exempel på två utvecklingsområden inom IT på Bergshamraskolan. Vi använder vår IT kunskap till formativt lärande, för att öka elevernas möjligheter att få fler källor att hämta kunskap från och för att variera och utmana elevernas lärande. Med en dator till varje elev på högstadiet och god tillgång på lärplattor för elever i lägre stadier har vi mycket goda möjligheter att använda digitala verktyg i undervisningen.

Trygghet. Bergshamraskolan har inom ramen för elevvårdsarbetet ett aktivt ElevHälsoTeam (EHT) med kurator, skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare och skolledning. Vi har också ett trygghetsteam samt ett fungerande antimobbingarbete, allt för att skapa trygga förhållanden för eleverna. Vi arbetar också aktivt med möten mellan yngre och äldre elever för att på det sättet ytterligare öka respekt och förståelse för varandra.

Kontinuitet. Bergshamraskolan arbetar aktivt med att skapa trygga övergångar från förskola till skola och mellan de olika åren i skolan.

Dela: