Om vår skola

Bergshamraskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9 med 420 elever. Bergshamraskolan har nära till Bergshamra IP och Svedenbadet och naturen ligger in på knuten med Edsviken och Ulrikdals slottspark. Kommunikationerna är goda och det tar endast 12 minuter med tunnelbanan till centrala Stockholm.

Utmärkande för Bergshamraskolan är bland annat:

  • Delaktighet. Skolan har en decentraliserad organisation där mycket av ansvaret för arbetet ligger hos arbetslagen. Varje arbetslag leds av en arbetslagsledare med utökat ansvar. Genom klassråd, elevråd och föräldraråd får elever och föräldrar inflytande över skolans arbete.
  • IT. Projektorer eller interaktiva skrivtavlor finns i alla klassrum. I Solna pågår en genomgripande digitalisering av grundskolan vilket bland annat innebär att all personal får kontinuerlig fortbildning i hur man använder digitala verktyg så att alla elever kan nå sin fulla potential.
  • Bibliotek. 2015 påbörjades ett arbete som bland annat innebär inköp av nya medier och böcker. Bergshamraskolans bibliotek ska vara ett stöd för skolans övergripande arbete med språkutveckling inom alla ämnesområden.
  • Trygghet. Bergshamraskolan har kurator, skolsköterska, skolpsykolog, trygghetsteam samt ett fungerande antimobbingarbete, allt för att skapa trygga förhållanden för eleverna.
  • Kontinuitet. Bergshamraskolan arbetar aktivt med att skapa trygga övergångar från förskola till skola och mellan de olika åren i skolan.
Dela: