Frånvaroanmälan

I grundskolan gäller skolplikten och vårdnadshavare är därför skyldiga att anmäla elevers frånvaro till skolan.

Frånvaroanmälan för elever i grundskolan sker i InfoMentor.

Du som inte kan använda InfoMentor för att frånvaroanmäla, utan behöver göra det via telefon, kan göra det till Solna stads kontaktcenter, tel. 08-746 10 00.

Kontaktcenters öppettider är måndag, tisdag, torsdag kl 8-17, onsdag kl 8-18 och fredag kl 8-15.

Elever i F-klass anmäls via InfoMentor eller på telefon:

Capella 08-568 444 17
Cassiopeia 08-568 444 22

Dela: