Pressmeddelanden

Vi använder oss av tjänsten MyNewsdesk där vi har ytterligare pressinformation. Arkiverade pressmeddelanden från 2010 och tidigare hittar du här.

Dialog och 2 500 enkätsvar för en trygg stad

19 maj 2016

De flesta känner sig trygga i Solna men fler synliga poliser samt bättre belysning är två saker som solnabor efterlyser i de dialoger som staden och polisen tillsammans nyligen genomfört. Under maj och juni genomförs en omfattande trygghetsinventering med 2 500 solnabor. Trygghetsinventeringen är en del av Solnas arbete för en trygg och öppen stad.

Sverigeförhandlingen upptar förhandlingar med Solna om Hagalundsstationen

17 maj 2016

Sverigeförhandlingen meddelade idag att de avser att uppta förhandlingar med Solna om en utbyggnad av en ny station på den gula tunnelbanelinjen vid Hagalunds arbetsplatsområde. - Det är mycket glädjande att Sverigeförhandlingen har tänkt om och är villiga att uppta förhandlingar med oss och landstinget om Hagalundsstationen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Bäst att bo 2016: Solna i toppen för fjärde året i rad

13 maj 2016

Solna är landets xxx bästa storstadskommun att bo i, och landets xxx bästa kommun totalt, enligt tidningen Fokus årliga ranking Bäst att bo, som presenterades på torsdagen den 12 maj. För fjärde året i rad placerar sig Solna i den absoluta toppen i Bäst att bo, i konkurrens med landets övriga 289 kommuner.

Spaden i marken för nya skolan i Järvastaden

6 april 2016

Idag tisdagen den 5 april sattes spaden i marken till nya skolan i Järvastaden. Nästa år kommer skolan stå klar, tillsammans med förskola och en helt ny idrottshall. Bakom satsningen står Hemsö Fastigheter och Raoul Wallenbergskolan.

Charlotta Tillbom är Solna stads nya HR-chef

2 april 2016

Idag tillträder Charlotta Tillbom som ny HR-chef i Solna stad. Charlotta Tillboms första större uppgifter blir att leda arbetet med att utveckla medarbetarskapet och nöjdheten bland Solna stads medarbetare.

​Ta med utbyggnaden av Hagalundsstationen i Sverigeförhandlingen

9 mars 2016

Idag skriver gruppledarna för de politiska partierna i Solna till regeringens förhandlingspersoner med kravet: Ta med utbyggnaden av en tunnelbanestation vid Hagalunds arbetsplatsområde i Sverigeförhandlingen. Stationen har hittills inte kommit med, på grund av en hög investeringskostnad. Men, med samordning med utbyggnaden av den gula linjen finns möjlighet att minska kostnaden rejält.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver detaljplanen för bostäder mellan Arenastaden och Råstasjön

23 februari 2016

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 22 februari 2016 att domstolen upphäver den detaljplan som Solna kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2014, som skulle göra det möjligt att bygga 600 nya bostäder i direkt anslutning till den nya tunnelbanan i Arenastaden.

Järvastaden växer – och får en ny idrottshall

18 februari 2016

Järvastaden får en ny idrottshall intill den nya skolan som byggs där. Staden har beslutat att hyra idrottshallen av Raoul Wallenbergskolan all den tid som skolan inte använder hallen. Med start hösten 2017 kommer idrottshallen tre fjärdedelar av tiden vara öppen för föreningar och enskilda.

Goda resultat i Solna under 2015

10 februari 2016

Solna stad lämnar ett bra år bakom sig. Staden fortsatte att växa med nya bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur för att möta efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar staden goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god med en budget i balans.

Klartecken till Huvudstaled i tunnel

27 januari 2016

På måndagen godkände kommunfullmäktige i Solna stad principöverenskommelsen med Trafikverket om att bygga ut Mälarbanan genom Solna, och vidare genom Sundbyberg. Överenskommelsen innebär samtidigt att Trafikverket och Solna stad tillsammans ska utreda en Huvudstaled i tunnel. Därmed gick startskottet för ett omfattande utrednings- och planeringsarbete.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , , 18 , Nästa

Filtrera pressmeddelanden