Solna stads jämställdhetsarbete syns i lönekuvertet

Färsk statistik från den lönekartläggning för 2017 som Solna stad genomför varje år visar att kompetens och erfarenhet går före kön, när det gäller medarbetarnas löner. Kvinnor och mäns i Solna stad är mycket jämställda.

Den senaste lönekartläggningen för medarbetare i Solna stad visar att utvecklingen fortsätter gå åt rätt håll: kompetens och erfarenhet går före kön. Ett medvetet jämställdhetsarbete ligger bakom den jämställda löneutvecklingen i kommunen.

De skillnader som förekommer mellan löner i Solna stad styrs av faktorer som utbildningsnivå, erfarenhet och individuella prestationer – inte könstillhörighet. I några av de stora yrkeskategorierna har kvinnorna högre lön än männen.

- Om en organisation har lyckats med ett jämställdhetsarbete, då ska det synas i lönekuvertet också. Det gör det hos medarbetarna i Solna stad, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Jämställda löner kartläggs varje år

Varje år genomförs en kartläggning av samtliga medarbetares löner i Solna stad – alltså för cirka tvåtusen medarbetare. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare göra en sådan kartläggning varje år och i Solna stad ser vi detta som en bra möjlighet att följa och säkerställa att de jämställda lönerna upprätthålls.

Exempel:

  • Bland socialsekreterare har kvinnorna 98 procent av männens lön
  • Bland lärare i lägre grundskolan har kvinnorna 102 procent av männens lön
  • Bland fritidsledare har kvinnorna 98 procent av männens lön
  • Bland undersköterskor har kvinnorna 100 procent av männens lön
Dela: