Staten medfinansierar utbyggnaden av Hagalunds tunnelbanestation

Idag offentliggjordes att staten, genom Sverigeförhandlingen, kommer att medfinansiera utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen i Hagalund, som Solna stad och Stockholms läns landsting redan har kommit överens om. Hagalundsstationen ska byggas på den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden. Utbyggnaden av Hagalundsstationen är en av de kollektivtrafiksatsningar i Stockholms län som Sverigeförhandlingen kommer att föreslå regeringen att medfinansiera.
Utbyggnaden av den nya Hagalundsstationen beräknas kosta 1,2 miljarder, varav Solna stad bidrar med 650 miljoner kronor till finansieringen, Stockholms läns landsting med 350 miljoner kronor och staten med 200 miljoner kronor. På samma sätt som vid utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden kommer Solna stads medfinansiering att finansieras genom bidrag från fastighetsägare, som drar nytta av utbyggnaden av Hagalundsstationen.

- Det är fint att staten också bidrar med en slant till Hagalundsstationen. Det är ett givet sätt att dra största möjliga nytta av investeringen i den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden, som gjordes inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

En utbyggd tunnelbana skapar också förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse. I överenskommelsen med staten ingår att berörda kommuner åtar sig att bygga nya bostäder i tunnelbanans närområde fram till år 2035. För Solna handlar det om 4000 nya bostäder i området runt den nya tunnelbanestationen.
Överenskommelsen med staten, genom Sverigeförhandlingen, kommer att formaliseras i ett avtal som ska beslutas av regeringen, landstinget, Solna och övriga berörda kommuner. Beslut förväntas fattas under hösten 2017.

Dela: