Lärare och rektorer prioriterade i löneöversyn

Den 27 juli fick medarbetare i Solna stad den nya lönen, efter årets löneöversyn, utbetald. Även i årets löneöversyn var en av de prioriterade grupperna lärare och rektorer i skolan. I Solna är också lönerna fortsatt jämställda och inga osakliga löneskillnader går att se.

– I årets översyn har vi prioriterat ledare och lärare i skolan och satsat extra till socialsekreterare och biståndsbedömare, som är högt efterfrågade, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

De grupper som var prioriterade i 2017 års löneöversyn var socialsekreterare, biståndsbedömare, rektorer, förskolechefer och lärare med lägsta lön. Stadens generella löneöversynsutrymme var i linje med industrimärket.

Dela: