Historisk satsning på kollektivtrafik och bostäder i Solna

Idag, fredagen den 21 april, presenterades en omfattande kollektivtrafik- och bostadssatsning för Stockholmsregionen. Den innebär en tunnelbanestation i Hagalund samt en tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, utbyggd Spårväg syd, förlängd Roslagsbana till City och över 100 000 bostäder.

Avtalen för finansieringen för utbyggnaden av kollektivtrafik och övriga satsningar i Sverigeförhandlingen är nu klara och i dag signeras de av Sverigeförhandlingen, Stockholms läns landsting, Solna stad Stockholms stad, Huddinge kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun och Täby kommun.

- Det är fint att staten bidrar med 200 miljoner kronor till Hagalundsstationen. Det är ett givet sätt att dra största möjliga nytta av investeringen i den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden, som gjordes inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

För Solnas del betyder avtalen att Stockholms läns landsting bygger en tunnelbanestation vid Hagalund, mellan stationerna Arenastaden och Hagastaden, till en investeringskostnad på 1,2 miljarder kronor. Utöver finansieringen av utbyggnadsplanerna presenteras också de cykelsatsningar som ingår i överenskommelsen.

Överenskommelsen om tunnelbanestationen i Hagalund innebär att:

  • Solna stad åtar sig att bygga 4 000 bostäder som en följd av tunnelbanestationen samt att medfinansiera med 650 miljoner kronor.
  • Staten genom Sverigeförhandlingen bidrar med 200 miljoner kronor baserat på kommunens bostadsåtagande.
  • Stockholms läns landsting bidrar med 350 miljoner kronor.
  • Bygget av tunnelbanestationen Hagalund sker samlat med utbyggnaden av Gula linjen och kommer enligt nu gällande tidplan vara klar år 2024.

Mer information om överenskommelsen med Stockholmsregionen finns på http://sverigeforhandlingen.se/stockholmsregionen/

Dela: