Hagastaden kan få EU:s läkemedelsmyndighet

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag att arbeta med Sveriges kandidatur för att få hit EMA, EU:s läkemedelsmyndighet. Under nästa vecka inleds arbetet med att föra fram Sverige, Stockholm och Solna som kandidat.

- Jag hoppas att Solna inom en snar framtid kommer att kunna hälsa EU:s läkemedelsmyndighet med dess 900 arbetsplatser varmt välkomna till Hagastaden, där Solna och Stockholm växer samman och bildar ett attraktivt kluster för life science, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

EMA, EU:s läkemedelsmyndighet, är idag placerad i London och har omkring 900 arbetsplatser. Som en följd av att Storbritannien lämnar EU kommer EMA att behöva flytta till ett annat land inom EU. Solna och Hagastaden är en naturlig lokalisation, då Karolinska institutet, Nya Karolinska sjukhuset och flera högkvalificerade forskningsverksamheter redan finns etablerade här.

Dela: