Gott ledarskap i skola och förskola lyfts fram i årets löneöversyn

Samtliga lokala och centrala överläggningar är nu klara inför årets löneöversyn. I år satsar staden på såväl ledare i skola och förskola som på de behöriga lärare som har de lägsta lönerna. Dessutom görs en satsning på viktiga bristyrken som socialsekreterare och biståndsbedömare.

- I årets översyn har vi prioriterat socialsekreterare och biståndsbedömare som är högt efterfrågade, och satsat extra till ledare och lärare i skolan, säger Pehr Granfalk kommunstyrelsens ordförande.

De grupper som prioriteras i årets löneöversyn är socialsekreterare, biståndsbedömare, rektorer, förskolechefer och lärare med lägsta lön. Stadens generella löneöversynsutrymme är ligger i linje med industrimärket.

Dela: