Avtal klart för ny förskola och skola i centrala Solna

I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler förskole- och skolplatser. Nu har staden tecknat avtal för en ny skola i centrala Solna med plats för cirka 360 elever i årkurs 7-9 och en förskola med fyra avdelningar.

Staden kommer att hyra cirka 5 100 kvadratmeter i Råsunda för etablering av en högstadieskola för upp till cirka 360 elever i fyra parallella årskurser 7-9, en förskola med cirka 80 platser samt ett LSS-boende med sex lägenheter, personallägenhet och gemensamhetsytor. Ett nytt tillagningskök kommer att förse skola och förskola med mat som är lagad på plats. Den nya skolan och förskolan får ett mycket centralt läge i Solna med närhet till både tunnelbana och tvärbana.

- Det är bra att vi nu har avtalet på plats för ytterligare en ny skola i Solna, den tredje som staden beslutar om att öppna under denna mandatperioden. Vi möter stadens tillväxt med utvecklad välfärd, service och trivsel för solnaborna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Med detta visar vi i att förskola och skola verkligen är ett prioriterat område när Solna växer. Dessutom blir inflytt inför skolstart redan i augusti nästa år vilket är väldigt snabbt jobbat för sådana här projekt. säger Marianne Damström Gereben, ordförande i barn- utbildningsnämnden.

I de centrala delarna av Solna växer nu nya kvarter fram och andra är under projektering. Solnavägen utvecklas till en mer attraktiv stadsgata med tätare bebyggelse. Där Råsundastadion stod, växer nya bostadskvarter med 700 lägenheter fram och Telenors svenska huvudkontor står klart för inflyttning under 2018. Parkeringsdäcket framför Solna centrum ska omvandlas till ett centralt bostadskvarter med 300 lägenheter och lokaler för butiker eller caféer.

I Råsunda planeras det för 210 hyresrätter och nya lokaler för vårdcentral och förskola och ett kontorshus på Råsundavägen kommer att få ge plats för ett nytt flerbostadshus för omkring 110 nya bostäder med möjlighet till lokaler för exempelvis mindre verksamheter så som restauranger, caféer, kontor och butiker i en del av husens bottenvåningar.

Dela: