Startskott för en ny ishall på Ulriksdals IP

Solna stad har ett mål om att fler barn- och ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamheter, i takt med att staden växer. Under ett antal år har Ulriksdals idrottsplats utvecklats till ett centrum för isidrott och på platsen finns idag två ishallar. Dessa två ska nu kompletteras med en tredje ishall för att kunna erbjuda barn- och ungdomsverksamheten fler och bättre träningstider.

- Vi är en av Sveriges främsta idrottskommuner, med bred ungdomsidrott och framgångsrika elitverksamheter. Därför är startskottet för Solnas tredje ishall vid Ulriksdals IP viktig, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

På Ulriksdals IP finns ett mycket rikt föreningsliv. Idag bedriver AIK hockey verksamhet med damlag och ungdomsverksamhet. Dessutom bedriver Solna sportklubb (ishockey), Ulriksdals sportklubb (ringette), Solna konståkning (konståkning) och Skating & Dance Academy (konståkning) verksamhet på Ulriksdals IP. Idrottsplatsen används också av Solna gymnasium och för allmänhetens åkning.

- Med en ny ishall kommer Solna kunna erbjuda 50 % fler träningstider att fördela till isidrotter och klubbar. Det möjliggör att klubbarna kan utöka sina verksamheter vilket är roligt och att staden fortsätter sin satsning på föreningslivet, säger Peter Edholm, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Ishallarna används året runt och därför det är viktigt att den nya ishallen uppfyller högt ställda krav på energieffektivitet och att den tekniskt integreras med de två befintliga ishallarna. I och med uppförandet av denna den tredje ishallen avvecklas den befintliga utomhusrinken och den nya ishallen följer de övriga hallarnas konstruktion och utformning.

– Den nya ishallen är ett positivt tillskott för stadens föreningsliv och kommer uppfylla våra krav på energieffektivitet, säger Magnus Persson ordförande i tekniska nämnden.

Dela: