Järvastaden växer – och får en ny idrottshall

Järvastaden får en ny idrottshall intill den nya skolan som byggs där. Solna stad har beslutat att hyra idrottshallen av Raoul Wallenbergskolan all den tid som skolan inte använder hallen. Med start hösten 2017 kommer idrottshallen tre fjärdedelar av tiden vara öppen för föreningar och enskilda.

I augusti 2017 öppnar den nya skolan i Järvastaden med plats för cirka 500 elever i årskurserna F-6, komplett med en ny idrottshall.

- För de många barnfamiljerna i Järvastaden har en skola och idrottshall saknats. Det vet vi från flera bra samtal med boende i stadsdelen. Därför är jag glad att staden nu kan presentera en lösning med en helt ny skola och idrottshall, på ett resurssmart sätt och i samverkan med en privat aktör, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande

- Fler idrottstider och -möjligheter efterfrågas av både föreningar och enskilda. För att möta detta har vi sett till att en helt ny idrottshall byggs, samtidigt som eleverna i Järvastaden får en ny skola och fritidsgård. I den nya hallen kan vi, precis som vid Ulriksdalsskolan, samutnyttja hallen med skolan. säger Peter Edholm, kultur- och fritidskommunalråd.

Raoul Wallenbergskolan som kommer att driva den nya skolan vill att den ska bli en naturlig mötesplats för unga och vuxna i Järvastaden, både på vardagar och på helger. Därför ser skolan gärna att andra använder lokalerna utanför skoltid, exempelvis gäller det idrottshallen och en ny fritidsgård som också byggs. Solna stad har samtidigt ett mål om att fler barn- och ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamheter, i takt med att staden växer.

Staden har därför beslutat att från och med hösten 2017 hyra idrottshallen och fritidsgården all den tid som skolan inte använder lokalerna, 75 respektive 100 procent. Tre fjärdedelar av tiden kommer därför föreningar och enskilda att kunna använda idrottshallen.

Illustration: Skiss över nya skolan och idrottshallen i Järsvastaden, Comark Arkitekter/Raoul Wallenbergskolan.

Dela: