Inbjudan – Välkommen på startskott för nya ishallen på Ulriksdals IP

Solna stad har ett rikt föreningsliv med många framgångsrika idrottsklubbar och därför utvecklas nu Ulriksdals idrottsplats med ytterligare en ishall. Nu bjuder vi in till ett startskott för byggandet av den nya ishallen och på plats kommer talare berätta om stadens tankar med den nya ishallen.

Satsar på isidott

Solna stad har ett mål om att fler barn- och ungdomar ska kunna delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamheter, i takt med att staden växer. Under ett antal år har Ulriksdals idrottsplats utvecklats till ett centrum för isidrott och på platsen finns idag två ishallar från åren 1997 och 2010. Dessa två ska nu kompletteras med en tredje ishall för att kunna erbjuda barn- och ungdomsverksamheten fler och bättre träningstider.

Solna stad bjuder in till startskott av nya Ishallen

Tid: onsdag den 31 augusti Klockan 14.30
Plats: Ulriksdals IP (vid de befintliga ishallarna)

Talare:

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande
Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande
Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande.

Varmt välkomna!

Dela: