Charlotta Tillbom är Solna stads nya HR-chef

Idag tillträder Charlotta Tillbom som ny HR-chef i Solna stad. Charlotta Tillboms första större uppgifter blir att leda arbetet med att utveckla medarbetarskapet och nöjdheten bland Solna stads medarbetare.

Senast har Charlotta Tillbom arbetat som interimchef och dessförinnan som HR-direktör på Swedavia. Hon har mer än tjugo års erfarenhet av arbete med HR-frågor, inom både offentlig och privat sektor och mestadels i stora organisationer. En av de första stora uppgifterna att leda är satsningen på medarbetarskap i partnerskap som Solna stad sjösätter i höst.

- Det ska bli jätteroligt! Jag är helt övertygad om att en verksamhet aldrig kan lyckas om man inte har med sig sina medarbetare, säger Charlotta Tillbom, ny HR-chef i Solna stad.

Satsningen på medarbetarskap bygger vidare på Solna stads chefssatsning de senaste två åren – ledarskap i partnerskap.

- Mitt första intryck av Solna stad är att man är medveten om sina styrkor och utmaningar. Man tar medarbetarfrågorna seriöst och inser vikten av ett bra HR-arbete, säger Charlotta Tillbom.

Dela: